PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja OÜ Casabella (edaspidi meie).

Järgnevalt on selgitatud, kuidas toimub teie andmete töötlemine meie veebipoe kasutamisel.

Milliseid andmeid, mis eesmärkidel ja millistel õiguslikel alustel me töötleme?

Kui esitate meie veebipoes tellimuse, töötleme teiega sõlmitava müügilepingu täitmiseks teie järgmiseid isikuandmeid:

  • Nimi ja kontaktandmed (sh telefoninumber ja e-posti aadress);
  • Tellimusega seotud andmed (sh toote, kogus, hind, makseviis, transport, jms);
  • Seos juriidilise isikuga, kui esitate tellimuse juriidilise isiku nimel.

Lisaks müügilepingu täitmisele töötleme teie ülalnimetatud isikuandmeid ka järgmistel eesmärkidel:

  • Meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamise seadusest tuleneva dokumentide säilitamise kohustuse täitmine);
  • Müügilepingust tulenevate vaidluste lahendamine;
  • Otseturustuspakkumiste edastamine teie e-posti aadressile, kui olete selleks andnud enda selgesõnalise nõusoleku.

Kellega me teie andmeid jagame?

Jagame teie andmeid kolmandate isikutega üksnes juhul, kui meil on selleks põhjendatud vajadus ning õiguslik alus. Näiteks kasutame oma tegevuses teenusepakkujaid, kes töötlevad isikuandmeid meie poolt määratud eesmärkidel ja meie juhiste kohaselt. Sellised meie poolt volitatud töötlejad on transporditeenuse osutajad ja Maksekeskus AS. Samuti võime andmeid edastada järgmistele kolmandatele isikutele, kes muutuvad teie isikuandmete suhtes iseseisvateks vastutavateks töötlejateks: õigusteenuse osutajad, kui edastamine on vajalik meie õiguste kaitsmiseks, millisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslik alus meie õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Üldjuhul säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks me need kogusime. Kui sooritate veebipoest ostu, säilitame ostuga seotud andmeid järgnevalt:

  • Müügitehingu algdokumente säilitame vastavalt raamatupidamise seadusele seitse aastat.
  • Müügitehinguga seotud muid andmeid (nt väljaminevad e-kirjad tellimuse kinnitusega, makse kinnitus jms) säilitame kolm aastat tehingu tegemisest. Müügitehingust tekkinud vaidluse korral säilitame tehinguga seotud andmeid kuni on sõlmitud vaidlust lahendav kompromiss või on jõustunud vaidlust lahendav kohtulahend.
  • Kui olete andnud nõusoleku otseturustuspakkumiste saamiseks, töötleme teie kontaktandmeid sel eesmärgil kuni olete vastava nõusoleku tagasi võtnud.
  • Kui oleme saanud teie kontaktandmed seoses varasema müügitehinguga, töötleme teie kontaktandmeid sarnaste toodete kohta pakkumiste edastamiseks kuni olete selliste pakkumiste edastamise keelanud.

Millised on teie õigused teie andmete suhtes?

Teil on õigus nende isikuandmete suhtes, mida me töötleme: taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele (sh saada isikuandmetest koopia); nõuda andmete parandamist või kustutamist; nõuda isikuandmete töötlemise piiramist; nõuda andmete ülekandmist; võtta nõusolek tagasi, kui teie andmete töötlemine toimub nõusoleku alusel;esitada töötlemisele vastuväide, kui teie andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvi alusel (sh õigus keelata kontaktandmete jagamise ajal, igakordselt pakkumise saamisel ning mistahes ajal oma elektrooniliste kontaktandmete kasutamine sarnaste toodete kohta otseturustuspakkumiste edastamiseks).

Kui soovite oma ülalkirjeldatud õigusi kasutada, palun võtke meiega ühendust e-posti teel aadressil info@casabella.ee. Kui leiate, et teie andmekaitseõigusi on rikutud, on teil õigus pöörduda kaebusega järelevalveasutuse poole (info@aki.ee; www.aki.ee).

Kuidas kasutame küpsised?

Kasutame oma veebipoes küpsiseid eesmärgiga pakkuda kasutajatele täielikku lehe funktsioneerimist ning kasutajasõbralikumat navigeerimist. Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale.

Kasutame Google Analytics analüütilisi küpseid, mis koguvad teavet veebilehe kasutuse ning külastuste arvu kohta ja mis säilivad kasutaja seadmes kuni nende küpsiste kustutamiseni. Nimetatud küpsiste kaudu ei kogu me teie isikuandmeid, vaid saame statistilist infot meie veebilehe külastatavuse kohta. Meieni jõuab teave teie IP-aadressi kohta, kuid meil puudub võimalus seostada IP-aadressi konkreetse isikuga.

Meie veebilehe külastuse alguses antakse teile teavet küpsiste kasutamise kohta ning küsitakse nõusolekut. Klõpsates nupule “NÕUSTUN”, aktsepteerite küpsiste kasutamist. Nõusolekut saab alati muuta veebibrauseri seadetes või kustutada salvestatud küpsised.

Küpsiste ja nende eemaldamise kohta saate lugeda lähemalt siit: https://www.allaboutcookies.org/ või oma veebilehitseja “Abi” rubriigist.

Meil on õigus privaatsustingimusi mis tahes ajal värskendada või muuta.

Kontaktandmed:

Casabella OÜ

Narva mnt 22, Tallinn
info@casabella.ee
+372 6615888